Nicholas A. McGheeY-DNA

[Surname: McGhee ] [Hide/Show All] [Setup] [Photo Archive] [Home]

Born: 1 Feb 1806

Died: 1 Sep 1885
Casa, AR
Casa Cemetery, Perry Co., AR

Parents

Siblings

Hannah McGhee
  + Green
Susan McGhee
  + Green
Sarah McGhee
John McGhee
  +Sarah Snapp
George W. McGhee
  +Elizabeth Loveless
        John B. McGhee
        Susan Sarah McGhee
        Noelomn McGhee
Mary McGhee
  +Lawson Campbell
Solomon McGheeY-DNA
  +Lucinda Campbell
        William Newton McGhee
        James H. McGhee
        John C. McGhee
        David Wesley McGheeY-DNA
        Robert Witt McGhee
        Lawson Thompson McGhee
Serena McGhee
  +Issac Kyker
James H. McGhee
Robert M. McGheeY-DNA
  +Dianah unknown
        Phebe McGhee
        George W. McGhee
        William McGhee
        Daniel A. McGhee
        H. R. McGhee
        Albert S. McGhee
        L. D. McGhee
        Robert David McGheeY-DNA

Family

Y-DNA Results

Nicholas A. McGhee (1806-1885)
ID D
Y
S
3
9
3
D
Y
S
3
9
0
D
Y
S
1
9
D
Y
S
3
9
1
D
Y
S
3
8
5
D
Y
S
4
2
6
D
Y
S
3
8
8
D
Y
S
4
3
9
D
Y
S
3
8
9
i
D
Y
S
3
9
2
D
Y
S
3
8
9
i
i
D
Y
S
4
5
8
D
Y
S
4
5
9
D
Y
S
4
5
5
D
Y
S
4
5
4
D
Y
S
4
4
7
D
Y
S
4
3
7
D
Y
S
4
4
8
D
Y
S
4
4
9
D
Y
S
4
6
4
D
Y
S
4
6
0
Y
-
G
A
T
A
-
H
4
Y
C
A
I
I
D
Y
S
4
5
6
D
Y
S
6
0
7
D
Y
S
5
7
6
D
Y
S
5
7
0
C
D
Y
D
Y
S
4
4
2
D
Y
S
4
3
8
D
Y
S
5
3
1
D
Y
S
5
7
8
D
Y
F
3
9
5
S
1
D
Y
S
5
9
0
D
Y
S
5
3
7
D
Y
S
6
4
1
D
Y
S
4
7
2
D
Y
F
4
0
6
S
1
D
Y
S
5
1
1
D
Y
S
4
2
5
D
Y
S
4
1
3
D
Y
S
5
5
7
D
Y
S
5
9
4
D
Y
S
4
3
6
D
Y
S
4
9
0
D
Y
S
5
3
4
D
Y
S
4
5
0
D
Y
S
4
4
4
D
Y
S
4
8
1
D
Y
S
5
2
0
D
Y
S
4
4
6
D
Y
S
6
1
7
D
Y
S
5
6
8
D
Y
S
4
8
7
D
Y
S
5
7
2
D
Y
S
6
4
0
D
Y
S
4
9
2
D
Y
S
5
6
5
D
Y
S
7
1
0
D
Y
S
4
8
5
D
Y
S
6
3
2
D
Y
S
4
9
5
D
Y
S
5
4
0
D
Y
S
7
1
4
D
Y
S
7
1
6
D
Y
S
7
1
7
D
Y
S
5
0
5
D
Y
S
5
5
6
D
Y
S
5
4
9
D
Y
S
5
8
9
D
Y
S
5
2
2
D
Y
S
4
9
4
D
Y
S
5
3
3
D
Y
S
6
3
6
D
Y
S
5
7
5
D
Y
S
6
3
8
D
Y
S
4
6
2
D
Y
S
4
5
2
D
Y
S
4
4
5
Y
-
G
A
T
A
-
A
1
0
D
Y
S
4
6
3
D
Y
S
4
4
1
Y
-
G
G
A
A
T
-
1
B
0
7
D
Y
S
5
2
5
D
Y
S
7
1
2
D
Y
S
5
9
3
D
Y
S
6
5
0
D
Y
S
5
3
2
D
Y
S
7
1
5
D
Y
S
5
0
4
D
Y
S
5
1
3
D
Y
S
5
6
1
D
Y
S
5
5
2
D
Y
S
7
2
6
D
Y
S
6
3
5
D
Y
S
5
8
7
D
Y
S
6
4
3
D
Y
S
4
9
7
D
Y
S
5
1
0
D
Y
S
4
3
4
D
Y
S
4
6
1
D
Y
S
4
3
5
70403 1324141011-14121212131330179-1011112415202815-15-16-17111119-221615191635-381412                                                                        

General Sources

  1. Pedigree Resource File
    Pedigree Resource File CD #45, William McGhee line #933051

[Home]


Generated on: 9/22/2012 12:06:32 PM